Skip to main content

De energietransitie? Die biedt kansen!

Duurzame energie

Met het Energieakkoord zijn duidelijke doelen gesteld om energie te besparen en het aandeel duurzame energie in Nederland te vergroten. Stimuleringsprogramma’s daarvoor gaan hand in hand met strengere milieuregelgeving en tools zoals de Energie Prestatie Keuring (EPK). Het begint met verantwoordelijkheid nemen. Maar het gaat ook om het zien van de kansen.

De energietransitie? Die biedt kansen!

Gebouwen kunnen zoveel energie-efficiënter worden. Dat geldt bij uitstek voor de installaties. Het verdienmodel voor duurzame energie is gebaseerd op techniek. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, oplaadstations: duurzame oplossingen zijn er volop. Maar waarmee kunt ú de meeste energie en dus kosten besparen? Aan welke richtlijnen moet u eigenlijk voldoen? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe passen duurzame installaties in uw toekomstplannen?

Door explosieve vraag naar zonnepanelen en warmtepompen en schaarste van de onderdelen is het niet mogelijk om de komende 6 maanden u van dienst te kunnen zijn.

Wij nemen de komende 6 maanden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.