Veilige werkomgeving voor Amsterdamwerkt!

Amsterdamwerkt! helpt mensen werkervaring op te doen om zo de kans op een baan te vergoten. Indirect draagt Visser hier graag aan bij. Voor Amsterdamwerkt! hebben we een nieuwe locatie mogen installeren. In korte tijd hebben we drie bestaande loodsen omgebouwd tot een opleidingscentrum voor werkzoekende en statushouders.

De gemeente Amsterdam en Visser werken op diverse locaties al vele jaren samen en hebben daarom heeft Visser ook nu weer het vertrouwen gekregen om een fijne en veilig werkomgeving te realiseren voor de cliënten van het leer traject. We hebben praktisch de gehele installatie vervangen. Zo is er nieuwe ledverlichting aangebracht en zijn er laadpalen geplaatst. Van begin tot het eind heeft Visser de gemeente voorzien van advies en begeleid naar een prachtig eindresultaat.